FANDOM


[ti:她说]
[ar:林俊杰]
[al:她说 概念自选辑]
[by:dumbbird]
[05:01.73][02:06.34][00:03.09]林俊杰-她说
[02:10.33][00:08.21]词:孙燕姿 曲:林俊杰
[00:23.61][00:14.17]
[02:24.07][00:26.08]他静悄悄地来过
[02:29.58][00:30.85]他慢慢带走沉默
[02:35.50][00:36.79]只是最后的承诺
[02:40.90][00:42.31]还是没有带走了寂寞
[02:46.10][00:47.49]
[02:46.70][00:48.08]我们爱的没有错
[02:52.16][00:53.48]只是美丽的独秀太折磨
[02:58.68][01:00.10]她说无所谓
[03:03.42][01:04.86]只要能在夜里
[03:05.73][01:07.14]翻来覆去的时候有寄托
[03:09.63][01:11.03]
[03:09.97][01:11.41][03:55.28]等不到天黑
[03:57.05][03:11.94][01:13.49]烟火不会太完美
[04:00.65][03:15.37][01:16.99]回忆烧成灰
[04:02.70][03:17.52][01:19.03]还是等不到结尾
[04:07.01][03:22.14][01:23.60]她曾说的无所谓
[04:09.78][03:24.55][01:26.04]我怕一天一天被摧毁
[04:15.75][03:30.26][01:32.15]
[04:17.71][03:32.53][01:33.96]等不到天黑
[04:19.73][03:34.56][01:35.96]不敢凋谢的花蕾
[04:23.20][03:38.12][01:39.39]绿叶在跟随
[04:25.35][03:40.15][01:41.54]放开刺痛的滋味
[04:28.50][03:43.30][01:44.73]今后不再怕天明
[04:33.97][03:48.73][01:50.22]我想只是害怕清醒
[04:39.95][03:53.91][01:55.77]
[04:41.11]不怕天明
[04:45.26]我想只是害怕清醒
[04:52.40][02:17.85][02:04.72]
[01:59.32]专辑:她说 概念自选辑
[04:54.46][00:18.47]Dumbbird @ 虾米歌词组 制作
[05:09.28][04:58.77]

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。